Nieuws

IPAD IPHONE COMPUTER.jpg

Schenk een tablet aan een school: opgelet!

Schenk een tablet aan een school: opgelet!

In de pers en op sociale media roept men momenteel op om een oude tablet of niet meer gebruikte laptop te schenken aan een school of een ziekenhuis. Wat zijn de gevolgen en waar moet je opletten!

Wat met de BTW?

Onttrekking. Haalt u een goed uit uw vennootschap waarop je de BTW geheel of gedeeltelijk gerecupereerd hebt en je geeft het nu gratis weg, dan is dit voor de BTW in principe een onttrekking en dat betekent dat je BTW moet terugbetalen!

Corona uitzondering?  De fiscus heeft de wettelijke uitzonderingen op de onttrekking tijdelijk uitgebreid. De uitbreiding geldt voor medische hulpmiddelen en hulpstukken (meetapparaten en testmateriaal) en beschermingsmiddelen voor zorgverstrekkers en patiënten (mondmaskers, beschermkledij, zepen, handgels, veiligheidsbrillen, enz.). Tablets en laptops vallen dus niet onder deze Corona uitzondering.

Formaliteiten:

U dient een document op te stellen waarin de begunstigde bevestigt de goederen gratis te hebben gekregen.

Laat ook voor geschonken tablets en laptops een dergelijk document invullen door de begunstigde, dus de school of het ziekenhuis. Zo heeft u bij een controle een bewijs dat u de tablets niet voor uzelf gehouden hebt. Bovendien weet u maar nooit dat er ook voor deze schenkingen nog een gunstregeling komt.

Wat moet u nu doen voor die ipad of laptop? Een onttrekking wordt gelijkgesteld met een levering en er is dus BTW verschuldigd. Uw vennootschap moet een ‘intern stuk’ opmaken (noem het eenvoudig een verkoopfactuur aan zichzelf) en moet BTW betalen op de huidige waarde van de tablets. Voor tablets of andere computers die al enkele jaren oud zijn, valt dat dus nog wel mee.

En wat met de belastingen?

Minderwaarde. Als de tablet of de laptop nog niet volledig afgeschreven is, dan moet de boekwaarde in de kosten geboekt worden als een minderwaarde.

En is dit dan aftrekbaar? Neen. Uw vennootschap geeft immers de tablets weg zonder tegenprestatie. Heeft de tablet of laptop geen boekwaarde meer, dan kan uw vennootschap nog belast worden op een toegestaan abnormaal of goedgunstig voordeel voor de marktwaarde van de tablets. We veronderstellen (en hopen) nu wel dat de fiscus dat in de praktijk gewoon zo zal laten, zeker als het kadert in een gift in corona tijden.  Gaat het echter om goederen die vallen onder de tijdelijke regeling voor de BTW (dus medische hulpmiddelen en hulpstukken en beschermingsmiddelen) dan zijn de minderwaarden wel aftrekbaar en is er sowieso geen abnormaal of goedgunstig voordeel.

Bron:(circulaire 2020/C/58, 21.04.2020) 

Gesprek laden