Nieuws

Start van 2024: Belangrijke Wijzigingen voor Belgische Ondernemingen

Het begin van 2024 markeerde niet alleen het nieuwe jaar. Het was tevens de startdatum waarop de statuten van uw Belgische onderneming conform moesten zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Heeft u deze deadline gemist? Onze experts informeren u graag over de gevolgen en hoe u nu verder moet.

Lees meer

Waarom voorafbetaling in 2024 essentieel is voor uw onderneming

In het licht van het nieuwe fiscale jaar moedigen wij ondernemers aan het belang van tijdige voorafbetalingen te heroverwegen. Het nalaten hiervan kan resulteren in een belastingvermeerdering, een maatregel die de overheid hanteert om te zorgen voor een evenwichtige inkomstenstroom gedurende het jaar. Voor 2024 is de belastingvermeerdering vastgesteld op 9%, een significante verhoging ten opzichte van de voorgaande 6,75%.

Lees meer

Nieuwe ondernemingsnummers!

Wees niet verbaasd als u plotseling een klant of leverancier tegenkomt wiens ondernemingsnummer begint met een '1'. Dit is het nieuwe eerste cijfer dat wordt toegekend aan pas opgerichte entiteiten, waaronder eenmanszaken en rechtspersonen. Wat moet u hierover weten

Lees meer