Nieuws

MENSEN AAN TAFEL  AAN HET VERGADEREN-min.jpg

Start van 2024: Belangrijke Wijzigingen voor Belgische Ondernemingen

Wat was het doel?

Vóór 31 december 2023 was het vereist dat de statuten van alle Belgische vennootschappen, verenigingen, en stichtingen werden aangepast aan de bepalingen van het WVV. Deze nieuwe regelgeving biedt niet alleen interessante mogelijkheden en fiscale voordelen, maar is ook een wettelijke verplichting. Desondanks heeft meer dan twee derde van de Belgische ondernemingen deze aanpassing nog niet doorgevoerd, wat mogelijke gevolgen met zich meebrengt.

Gevolgen van Niet Voldoen

Bestuurdersaansprakelijkheid: Bestuurders zijn verplicht om de statuten tijdig aan te passen aan de gewijzigde wetgeving. Het niet nakomen van deze verplichting wordt beschouwd als een overtreding, waardoor bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor eventuele schade.

Verlies van erkenning: Voor specifieke vennootschappen, zoals landbouwvennootschappen of vennootschappen met sociaal oogmerk, resulteert het niet aanpassen van de statuten in het verlies van erkenning en daarmee verbonden (fiscale) voordelen. Herstel van deze erkenning vereist het doorlopen van de volledige administratieve procedure.

Regularisatiedeadline: 30 juni 2024

Werd uw vennootschap automatisch omgezet in een nieuwe rechtsvorm per 1 januari 2024? Dan moet uw bestuursorgaan binnen zes maanden een algemene vergadering bijeenroepen om de statuten aan te passen. U heeft tot 30 juni 2024 om uw statuten in lijn te brengen met de nieuwe wetgeving.

Een Theoretisch Risico?

Hoewel het risico op bestuurdersaansprakelijkheid in bepaalde gevallen als theoretisch kan worden beschouwd, blijven de risico's van niet-aanpassing reëel. Bestuurders die niet tijdig handelen, kunnen geconfronteerd worden met aansprakelijkheidsclaims, gerechtelijke procedures, en de bijhorende kopzorgen en kosten.

Ons Advies

Bij Cica staat kwalitatieve dienstverlening voorop. Deze wettelijke aanpassing biedt een kans om na te denken over de toekomst van uw onderneming. Of het nu gaat om het heroverwegen van uw ondernemingsstructuur, het formaliseren van afspraken met medeaandeelhouders, of het voorbereiden op een bedrijfsoverdracht, dit is hét moment voor reflectie.

Ziet u de statutenwijziging als een kost of investering? Wij beschouwen het als een essentieel moment van reflectie voor de toekomst van uw onderneming. Heeft u vragen na het lezen van dit artikel, neem dan gerust contact. We helpen u graag verder.