Nieuws

MAN MET AKTETAS OP FIETS-min.jpg

FIETSVERGOEDING STIJGT NAAR € 0,35/KM VANAF INKOMSTENJAAR 2024!

Laten we de belangrijkste punten nog eens doornemen. Als bedrijfsleider en werkgever kunt u zowel uzelf als uw werknemers een vrijgestelde kilometervergoeding toekennen voor verplaatsingen met de fiets (inclusief speedpedelecs) tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling. Voor u als werkgever zijn deze kosten volledig aftrekbaar. Het is belangrijk om het totale aantal afgelegde kilometers per fiets en het totale bedrag van de vergoeding op te nemen op de fiscale fiche (281.10 voor werknemers, 281.20 voor bedrijfsleiders).

 

Wat betreft de fietsvergoeding, is er goed nieuws! Vanaf het inkomstenjaar 2024 zal de maximale vrijgestelde vergoeding € 0,35 per kilometer bedragen, een stijging van 30% ten opzichte van € 0,27 per kilometer in 2023. Het is mogelijk dat de cao in uw sector een lagere vergoeding voorziet, maar u heeft de mogelijkheid om vrijwillig het maximale vrijgestelde bedrag aan uw werknemers toe te kennen.

 

Er komt ook een nieuw jaarplafond. In tegenstelling tot de huidige situatie zal er vanaf het inkomstenjaar 2024 een jaarlijks plafond van € 2.500 gelden. Dit komt overeen met een afstand van 7.142 kilometer per jaar, berekend tegen een fietsvergoeding van € 0,35 per kilometer.

 

Let op! Deze maatregelen bevinden zich momenteel nog in afwachting van een wettelijk kader en zijn onder voorbehoud van goedkeuring en publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Gesprek laden