Nieuws

Schermafbeelding 2020-03-24 om 20.38.41.png

Corona steunmaatregelen: garantieregeling

Bedrijven en zelfstandigen die genoodzaakt zijn hun economische activiteiten te staken blijven tijdens de Corona crisis, na de reeds vermelde steunmaatregelen, toch kampen met te hoge vaste kosten en dus met cashflowproblemen tot gevolg

De Belgische banken doen er alles aan om de economie te ondersteunen, en gaan zodoende extra inspanningen doen ten aanzien van particulieren en zelfstandigen. Financiering aan gezinnen en zelfstandigen dient gevrijwaard te worden van enige weerstand. 

We spraken reeds over het feit dat de financiële sector niet achter blijft en ook te hulp komt ten tijde van Corona. 

Zo engageert de sector zich om levensvatbare zelfstandigen, evenals hypothecaire kredietnemers, met betalingsproblemen ten gevolge van de crisis uitstel van betaling geeft tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten. 

Daarnaast zal de Federale overheid een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare bedrijven en zelfstandigen. 

De garantieregeling kent volgende eigenschappen: 

·       Het totaal waarborgbedrag bedraagt 50 miljard euro. 

·       Alle nieuwe bijkomende kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die tot en met 30 september 2020 worden verstrekt zullen onder de garantieregeling vallen. 

·       Na de garantieregeling is afgelopen, zal worden bekeken hoeveel verliezen er op de kredieten binnen de garantieregelingen werden geleden. De lasten worden dan verdeeld onder de overheid en onder de financiële sector. 

  • Verliezen < 3% zullen worden gedragen door de financiële sector. 
  • Verliezen tussen 3% en 5% zullen 50% door de financiële sector worden gedragen en 50% door de overheid. 
  • Verliezen boven 5% worden voor 80% gedragen door de overheid en 20% door de financiële sector.

 

Indien het dus gaat over een redelijke economische crisis zullen de verliezen worden gedragen door de financiële sector. Zo zal de overheid enkel moeten tussenkomen als de financiële gevolgen van deze economische crisis drie keer zo zwaar zijn als deze van de financiële crisis 2008-2009. De banken tonen zodoende een verregaand engagement tot ondersteuning van de gezinnen en bedrijven.

 

Gesprek laden