Nieuws

20200324_CICA_Corona-maatregelen_Blog3.jpg

Corona steunmaatregelen: bijkomende steunmaatregelen van FOD financiën

De federale regering heeft nu nog bijkomende maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers. Zo wil ze de financiële gevolgen van het virus zo veel mogelijk verzachten.

Uitstel voor het indienen van de aangiften in de VenB, RPB en BNI-ven 

De belastingplichtigen krijgen extra tijd tot en met donderdag 30 april 2020 middernacht voor het indienen van de aangiften in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen. 

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met een uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020. 

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

Wat betreft de periodieke aangiften

- aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020

- aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

- aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

De starters of houders van een vergunning maandelijkse teruggaaf die de maandelijkse teruggaaf van hun btw-krediet genieten, krijgen ook uitstel, maar slechts tot de 24ste van de maand volgend op de aangifteperiode. 

Wat betreft de intracommunautaire opgaven

- opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020

- opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

- opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

Wat betreft de jaarlijkse klantenlisting

- termijn verlengd tot 30 april 2020

- Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.

Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen. 

Dit uitstel geldt voor:

btw

Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020

Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

bedrijfsvoorheffing

Betaling over maandaangifte - februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020

Betaling over maandaangifte - maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

Betaling over maandaangifte - 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

Naast dit automatische uitstel van betaling kan je voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kan je bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan. 

Betaling van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.

 

 

 

 

Gesprek laden