Nieuws

20200324_CICA_Corona-maatregelen_Blog2.jpg

Coronacrisis: steunmaatregelen deel 3

Hoe steunt de Vlaamse overheid de zelfstandige? Wat doen de Banken? Het federaal overbruggingsrecht uit de doeken gedaan.

Lees meer over de hinderpremie, de waarborgregeling, banksteunmaatregelen, uitstel betaling onroerende voorheffing en het versoepeld overbruggingsrecht

Hinderpremie

Wie komt in aanmerking?

Als je als zelfstandige verplicht worden je zaak te sluiten omwille van de coronamaatregelen kan je aanspraak maken op een hinderpremie. 

De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar ALLE ondernemers (handelaars, horeca en dienstverleners) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Ondernemers die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. 

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als je daarnaast nog afhaaldiensten organiseert.

Wanneer geldt welke premie?

Bij een volledige sluiting 

Word je als zelfstandige verplicht tot een volledige stopzetting van je economische activiteit dan kan je een eenmalige premie bekomen van 4.000 euro. Daarenboven kan je, vanaf de 22e dag van sluiting aanspraak maken op een vergoeding van 160 euro per dag. 

Bij sluiting in het weekend  

Dien je je activiteiten  stop te zetten tijdens het weekend dan kan je rekenen op een premie van 2.000 euro. Ook indien je je zaak nog dient te sluiten na 21 dagen, krijg je een vergoeding van 160 euro per dag. 

Restaurants en frituren die overschakelen op afhaal 

Heb je een restaurant en schakel je over op afhaal, dan kan je ook beroep doen op de hinderpremie. Je ontvangt dan eenmaal een premie van 4.000 euro. Ook hier kan je beroep doen op een vergoeding van 160 euro per dag indien je zaak na 21 dagen nog steeds gesloten is. 

Ook frituren die enkel afhaalactiviteiten uitvoeren (en dus de eetruimte moeten sluiten) maken aanspraak op een hinderpremie van 4.000 euro. 

Hoe zal de aanvraag verlopen? 

Je zal dit moeten doen via de elektronische identiteitskaart of Itsme. We raden dan ook om hierop voorbereid te zijn, zodat je sneller je aanvraag voor de hinderpremie kan indienen.

Waarborgregeling

Wat is de waarborgregeling?

Ook de reeds bestaande waarborgregeling wordt naar aanleiding van de coronacrisis uitgebreid. Zo kunnen ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, via de waarborgregeling van PMV/z, bij 'financiële instellingen erkend als waarborghouder', tot 75% van de verbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid, met een maximum van € 1,5 miljoen. Ook voor bepaalde leasingcontracten zal deze regeling worden toegepast. Op die manier neemt de Vlaamse overheid de risicopositie van de bank gedeeltelijk over.  

De corona-uitbreiding van deze regeling bedraagt 100 miljoen euro. Dit bedrag moet ervoor  zorgen dat ondernemingen en zelfstandigen voor bestaande niet-bancaire schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet kunnen laten waarborgen. Deze regeling zal getroffen kunnen worden tot eind 2020. 

Wie maakt er nu precies aanspraak? 

Zowel zelfstandigen, vrije beroepen, kmo’s alsook grote ondernemingen zullen op deze regeling beroep kunnen doen. Bepaalde sectoren zijn echter uitgesloten van deze steun. De lijst kan je hier terugvinden. 

Wat zijn de voorwaarden? 

- Het moet wel degelijk gaan om investeringen op het grondgebied van het Vlaams Gewest of activiteiten van een in het Vlaams Gewest gelegen exploitatiezetel van de betrokken onderneming.

- Het gaat om een investeringskredieten, kaskredieten en straight loans, overname, borgstellingskredieten en leasingovereenkomsten.

- Deze waarborg mag wel niet gebruikt worden voor de betaling van achterstallige of reeds bestaande schulden. 

Meer informatie en allerlei nuttige informatie hieromtrent vind je hier op de website van Vlaio.  

Banksteunmaatregelen 

Verschillende banken willen in tijden van crisis hun klanten bijstaan. Ook willen ze voorkomen dat gezonde Belgische bedrijven in financiële moeilijkheden zouden komen als gevolg van de coronacrisis. 

Daartoe worden verschillende opties mogelijk gemaakt die kunnen aangevraagd worden aan het kredietcomité. 

Hieronder een voorbeeld van de opties uitgaande van Belfius: 

1. Uitstel tot 6 maanden van kapitaalsaflossingen op investeringskredieten (incl. Belfius Business Credits),

2. automatisch 6 maanden uitstel in leasing en autolease contracten,

3. verlenging tot 6 maanden van de looptijd van investeringskredieten, en

4. verhoging van het bedrag van de KT-kredieten. 

OPGELET: de opties hebben betrekking op de kapitaalaflossingen. De intresten blijven echter wel maandelijks betaalbaar.  Daartoe kan je raad vragen aan je bank omtrent de aflossingstabellen om de impact van de opties te kunnen inschatten.

Uitstel betaling onroerende voorheffing 

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing zullen in plaats van mei pas in september verstuurd worden. Je krijgt tot eind november om die bedragen te betalen.

(Versoepeld) overbruggingsrecht

Dit is een federale maatregel: naar aanleiding van bijkomstige informatie omtrent het overbruggingsrecht houden wij je graag op de hoogte van de recente wijzigingen: 

Wie komt in aanmerking? 

Alle zelfstandigen in hoofdberoep alsook de meewerkende echtgenoten maar deze moeten dan wel in maxi statuut tewerkgesteld zijn. De startdatum speelt hierbij geen rol. Bovendien is het overbruggingsrecht er ook voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. 

Wie komt niet in aanmerking? 

Behoor je tot een van onderstaande groepen dan zal je geen gebruik kunnen maken van het overbruggingsrecht.  

·       zelfstandigen in bijberoep 

·       gepensioneerden 

·       student-zelfstandige 

·       zelfstandige met gelijkstelling bijberoep 

Kan het overbruggingsrecht gecombineerd worden met andere steunmaatregelen of uitkeringen? 

Het overbruggingsrecht wordt beschouwd als een vervangingsinkomen. Bijgevolg kan deze dus niet gecombineerd worden met enige andere uitkering met uitzondering van de bezoldiging en de voordelen alle aard van de bedrijfsleiders. Bovendien is het tijdens de onderbreking eveneens niet toegestaan aan de slag te gaan als werknemer. 
Het overbruggingsrecht is wel combineerbaar met de Vlaamse Hinderpremie.

Hoe werkt het overbruggingsrecht? 

Omtrent het bedrag van de uitkering zijn er geen wijzigingen, maar ter volledigheid geven we hieronder nog eens de regels: 

In de horeca

Eenieder die actief is in de horeca, ook wanneer je zaak niet volledig sluit en je dus bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt. Kan je ook van deze maatregel genieten indien je minstens 1 dag sluit.

Sluit je in maart? Dan heb je voor deze maand recht op een uitkering van € 1.291,69 (of € 1.614,10 euro met gezinslast). Sluit je in april? Dan krijg je die uitkering ook voor de maand april.

In andere sectoren 

Wanneer je in een andere sector werkt, waar je verplicht wordt je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten of indien je uit voorzorg of wegens een gebrek aan klanten de deuren sluit. Ook dan maak je aanspraak op het overbruggingsrecht indien je je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. De uitkering in deze gevallen bedraagt € 1.291,69 (of € 1.614,10 met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht. 

Voor zelfstandige kappers

Zelfstandige kappers komen ook in aanmerking voor het overbruggingsrecht, ongeacht of zij hun activiteit al dan niet voortzetten. Je mag dus de zaak sluiten ofwel slechts één klant per keer en op afspraak ontvangen.

Hoe vraag je het overbruggingsrecht aan?

Update: je hoeft deze aanvraag niet langer zelf in te dienen wij mogen dit voor jou doen. Wanneer je wenst gebruik te maken van het overbruggingsrecht, stuur dan een e-mail naar je boekhoudkantoor met volgende gegevens: 

-        Aanvraag overbruggingsrecht omwille van het coronavirus,

-        je naam, voornaam en woonplaats,

-        klantnummer, dat je kan terugvinden op je afrekening of op de achterzijde van uw identiteitskaart (je rijksregisternummer is ook je klantnummer).

-        ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf,

-        de sector waarin je actief bent,

-        de periode van onderbreking: de datum dat je stopt met je activiteiten en eventueel de datum dat je je activiteiten hervat.

Bovendien beantwoord je ook best de volgende vragen: 

-        Heb je minstens één persoon ten laste (echtgenote, samenwonende, ouder, grootouder, kind,...)? 

-        Oefen je tijdens de stopzetting of onderbreking van je zelfstandige activiteit een beroepsactiviteit uit? Of bent je nog mandataris of werkend vennoot in een andere vennootschap?

-        Krijg je tijdens de periode van onderbreking een vervangingsinkomen? 

Intussen is het ook mogelijk je aanvraag online in te dienen via de website van onderstaande maatschappijen:XeriusLiantis, SecurexAcertaPartena.

Is het overbruggingsrecht belastingvrij?
De uitkering van het overbruggingsrecht is NIET belastingvrij (is een vervangingsinkomen). 

Met betrekking tot de aanvraag van het overbruggingsrecht is er geen attest van het ziekenfonds vereist om de gezinslast te bepalen.  Een verklaring op eer van de zelfstandige volstaat. Evenwel moet de notie 'gezinslast' nog steeds begrepen worden als gezinslast in de zin van de ziekteverzekering.  De zelfstandige die enkel fiscaal iemand ten laste heeft, komt dus niet in aanmerking voor de hogere financiële uitkering. 

Indien je hieromtrent bijkomstige vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor. 

 

Gesprek laden