Nieuws

shutterstock_1872979036-min.jpg

Het verrassingszakje...

Wat is hiervoor het normale btw-regime?

 In principe is dit een “complexe prestatie”. Het BTW tarief moet immers opgesplitst worden: enerzijds gaat het om de verkoop van snoepgoed dat onderworpen is aan 6% BTW en anderzijds gaat het om de verkoop van speelgoed dat onderworpen is aan het normale BTW-tarief van 21%. De algemene regel is dan dat elk onderdeel van de samengestelde prestatie zijn eigen BTW regime volgt. Dat betekent dat je de prijs van een verassingszakje moet opsplitsen tussen enerzijds het snoepgoed en anderzijds het speelgoedje.

Let op! Gebeurt die uitsplitsing niet, dan is over het gehele bedrag het normale BTW tarief van 21% van toepassing, zowel dus op het speelgoed als op het snoepgoed ( BTW-Commentaar, hoofdstuk 7, afdeling 9) .

Administratieve tolerantie!

Reeds in het verleden had de BTW Administratie toegestaan dat voor de toepassing van de verschuldigde BTW de verkoopprijs van deze artikelen niet opgesplitst moest worden en dat het verlaagde BTW-tarief van 6% eenvormig toegepast kon worden op de totale prijs van het verrassingszakje.

 De voorwaarde hiertoe was wel dat de verbruikersprijs een bepaald maximumbedrag niet overtrof. Sinds 1 oktober 2012 bedroeg dit maximumbedrag € 1,25, BTW inbegrepen (beslissing E.T. 49.210/4, 23.07.2012) .

Het bedrag werd nu verhoogd.

Er mag nu iets meer in het zakje aangezien de BTW Adminsitratie dit maximumbedrag verhoogd van € 1,25 naar € 1,65, BTW inbegrepen en dat sinds 1 januari 2023 (circulaire 2022/C/108, 29.11.2022) .

Let op! Heeft het verrassingszakje een waarde die dit maximumbedrag van € 1,65 overschrijdt, dan is het normale BTW-regime van toepassing en moet dus de maatstaf van heffing wel degelijk opgesplitst worden, zoals hierboven omschreven.

Gesprek laden