Nieuws

Verhoogde investeringsaftrek

Wat is investeringsaftrek alweer?

De eenmalige investeringsaftrek is een fiscale maatregel ten voordele van KMO-vennootschappen, eenmanszaken en vrije beroepers. Het is een fiscaal voordeel waarbij die ondernemingen een bepaald percentage van de aanschaffingswaarde van een investering extra mogen aftrekken van hun belastbare winst.

De investeringsaftrek geldt enkel voor investeringen in materiële en immateriële vaste activa die tijdens het jaar of het boekjaar in nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht zijn. Daarnaast moeten de investeringen in België gebruikt worden voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid. Voor kleine vennootschappen moeten de activa verband houden met de werkelijke activiteit.

Hoeveel bedraagt deze?

Tot nu toe lag het standaardpercentage van de eenmalige investeringsaftrek op 8%.

En nu is dat meer?

In het kader van de huidige crisis wordt het geldende standaardpercentage van 8% nu dus algemeen opgetrokken naar 25%. De verhoging geldt voor vaste activa verkregen door kleine vennootschappen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

Wat zijn de voorwaarden?

Het is enkel voor ‘kleine vennootschappen; een vennootschap is klein zolang ze minstens aan twee van de volgende drie voorwaarden voldoen: (1) het jaargemiddelde van het personeelsbestand bedraagt niet meer dan 50, (2) de jaaromzet (exclusief BTW) is kleiner of gelijk aan 9 000 000 EUR en (3) het balanstotaal bedraagt maximaal 4 500 000 EUR. Als meer dan één van deze voorwaarden niet meer vervuld blijken, heeft dit pas een impact als dit in twee opeenvolgende boekjaren voorkomt. De kwalificatie als ‘kleine vennootschap’ gaat dan verloren in het derde boekjaar. Voor verbonden vennootschappen moeten deze criteria op geconsolideerde wijze beoordeeld worden.

En de investering moet gedaan zijn tussen 12 maart en 31 december 2020.

Conclusie?

 

Wij begrijpen dat deze crisis moeilijke tijden voor KMO-vennootschappen met zich meebrengt. Toch kan het aangewezen zijn om geplande investeringen niet langer uit te stellen. Investeringen laten de economie immers heropleven. De nieuwe maatregelen zorgen bovendien voor een fiscaal optimaal investeringsklimaat. Een nieuwe investering brengt vandaag 25% investeringsaftrek met zich mee, terwijl dezelfde investering volgend jaar slechts een aftrek van 8% zal beteken.

Wij staan altijd voor u klaar met advies en bekijken graag of uw geplande investering hiervoor in aanmerking komt. Aarzel niet ons te contacteren!

Gesprek laden