Nieuws

BTW 6 TARIEF.jpg

Voor welke werkzaamheden geldt het 6% btw-tarief bij onroerend goed?

Achtergrond

 

In de praktijk kan het onderscheid tussen reinigingswerken, onderhoudswerken, herstellingswerken en controlewerkzaamheden soms tot discussies leiden. Het is essentieel om deze begrippen duidelijk te definiëren, omdat het verlaagde btw-tarief in bepaalde situaties van toepassing kan zijn.

 

Reinigingswerken

 

Reiniging is expliciet uitgesloten van het verlaagde 6% btw-tarief (zie rubriek XXXI, § 1, 1° en § 3, 1°).

Onder "reiniging" wordt verstaan het normale huishoudelijke onderhoud dat gericht is op netheid van het onroerend goed, zoals regelmatige gebouwreiniging, tapijtreiniging, parketvloeronderhoud en raamwassen.

 

Onderhoudswerken

 

Onderhoudswerken aan onroerend goed die verder gaan dan standaard reiniging en tot doel hebben de woning geheel of gedeeltelijk in goede staat te houden, kunnen onderworpen worden aan het verlaagde tarief van 6% volgens rubriek XXXI, mits aan alle andere voorwaarden is voldaan. Voorbeelden zijn:

 

Schilderwerken binnen en buiten en behangen

Parketvloer afkrabben of vernissen

Onderhoud aan liften en centrale verwarmingssystemen

Schoorsteenvegen en riolering ontstoppen

Verwijderen van gevelaanslag door zandstralen

Reinigingswerken die voorafgaan aan onderhoudswerken (bijv. reinigen van oppervlakken vóór schilderen) volgen de regeling van het bijbehorende onderhoudswerk.

 

Herstellingswerken

 

Om herstellingswerken aan 6% btw te onderwerpen, moeten ze voldoen aan de voorwaarden van rubriek XXXI van KB nr. 20 en betrekking hebben op werkzaamheden in onroerende staat (art. 19, §2, laatste lid W.BTW) of daaraan gelijkgestelde handelingen (rubriek XXXI, §3).

 

Voorbeeld

 

Hoewel levering en plaatsing van een elektrisch laadpunt niet als werk in onroerende staat wordt beschouwd, wordt dit gelijkgesteld volgens punt c) van § 3 van rubriek XXXI van tabel A van KB nr. 20.

 

Onderhoud en monitoring op afstand

 

Bij overeenkomsten voor levering en onderhoud van laadstations met monitoring op afstand kan het verlaagde btw-tarief van toepassing zijn.

 

Controlewerkzaamheden - intellectueel werk - materieel werk anders dan werk in onroerende staat

 

Enkele handelingen vallen niet onder rubriek XXXI en komen niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, waaronder overdrachten van gebouwen, studiewerk door architecten en diensten van makelaars.

 

Werkzaamheden aan digitale meters op afstand

 

Werkzaamheden aan digitale elektriciteits- of gasmeters die als werk in onroerende staat gelden, kunnen aan 6% btw worden verricht. Loutere controlewerkzaamheden kunnen niet aan 6% worden gefactureerd.

Gesprek laden