Nieuws

AUTEURSRECHTEN-min.jpg

Wat is er nu gewijzigd aan de auteursrechtenregeling?

Eind 2022 werd een wet goedgekeurd die de bijzondere fiscale regeling voor auteursrechten wijzigt. Wat is er nu precies veranderd en waarover is er ook binnen de fiscus nog discussie?

Hoe was het?

Fiscaal voordelige regeling. De regeling houdt in dat vergoedingen voor de overdracht of concessie van auteursrechten tot een grensbedrag van € 37.500 (ongeïndexeerd – voor inkomstenjaar 2023 is dit een bedrag van € 70.220) beschouwd worden als roerende inkomsten. Na aftrek van forfaitaire kosten worden deze inkomsten afzonderlijk belast tegen 15% + gemeentebelasting.

Welke vergoedingen? De regeling was niet beperkt tot ‘auteurs’ in de strikte zin van het woord. Ze was ook mogelijk voor auteursrechten op software, foto’s, tekeningen, ontwerpen, ... op voorwaarde dat dit originele creaties waren.

Ook van uw eigen vennootschap? Ja, als bedrijfsleider kon u uit uw eigen vennootschap voordelig belaste vergoedingen voor auteursrechten opnemen. De Rulingdienst heeft dit meermaals aanvaard, zij het wel met voorwaarden en beperkingen die voornamelijk moeten garanderen dat u ook nog voldoende gewoon loon uit uw vennootschap haalt.

Wat is er veranderd?

Blijft de regeling bestaan? Ja, en ook aan de grensbedragen en het tarief van 15% is niets gewijzigd. In 2023 is de afzonderlijke taxatie mogelijk voor inkomsten tot maximaal € 70.220, met een forfaitaire kostenaftrek van 50% op de inkomstenschijf tot € 18.720 en van 25% op de inkomstenschijf tussen € 18.720 en € 37.450.

Ook nog voor u? Dat is nog niet helemaal duidelijk... De definitie van de in aanmerking komende inkomsten is immers gewijzigd om het toepassingsgebied van de voordelige regeling te beperken. Het ziet er momenteel naar uit dat de fiscus o.a. rechten op software voortaan van de regeling zal uitsluiten. De rechtsleer is het hier niet mee eens. Naar verluidt is hierover momenteel echter ook binnen de fiscus, meer bepaald de Rulingdienst, nog discussie.

Tip.  De fiscus komt binnenkort met een circulaire over de kwestie.

Let op!  Omdat de wet gewijzigd is, vervallen in principe alle bestaande rulings en in afwachting van de circulaire levert de Rulingdienst geen beslissingen af over de nieuwe regeling.

Tip.  Wie in 2022 inkomsten gehad heeft die volgens de voordelige regeling belast werden en nu wegens de nieuwe definitie uitgesloten wordt, kan in 2023 de regeling nog toepassen met gehalveerde grensbedragen, dus € 35.110, € 9.360 en € 18.720.

Slechts voor deel van vergoedingen? Een andere wijziging is dat als de overdracht of de verlening van een licentie op auteursrechten gepaard gaat met een geleverde prestatie, de regeling slechts geldt voor een bepaald percentage van de vergoedingen, nl. 50% voor 2023, 40% voor 2024 en 30% vanaf 2025. De rest van de vergoedingen wordt dan normaal belast als beroepsinkomsten.

Tip.  Deze beperking geldt dus niet als de overdracht van of licentie op auteursrechten niet gepaard gaat met een geleverde prestatie. Ze is ook niet toepasselijk op vergoedingen die later verkregen worden, los van de initiële vergoeding die ook een vergoeding voor de geleverde prestaties omvat.

Uitsluiting. Een laatste wijziging is dat wie in de loop van vier jaar een gemiddeld bedrag aan auteursrechtenvergoedingen ontvangen zal hebben boven het absolute maximum van € 70.220 voor 2023, het jaar nadien volledig uitgesloten wordt van het voordelige systeem.

 

Gesprek laden