Nieuws

Verjaringstermijnen

Normale en verlengde verjaringstermijn De algemene regel blijft van kracht, namelijk een verjaringstermijn van drie jaar. Over het algemeen verjaart een vordering tot voldoening van btw, interesten en boeten na afloop van het derde kalenderjaar na het jaar waarin de btw opeisbaar werd (art. 81bis, §1, lid 1 W.Btw).

Lees meer

Het verrassingszakje...

Bedoeld wordt hiermee dus een zakje gevuld met én snoepgoed én een stukje speelgoed dat samen als één geheeld verkocht wordt tegen een enige prijs. Het speelt geen rol of het speelgoed iets te maken heeft met het snoep of niet. Het kan dus gaan om losse prenten, sleutelhangers, poppetjes, maar het kan evenzeer een speeltje zijn dat een onderdeel is van het snoepgoed.

Lees meer